Banner

NSZZ “Solidarność ” w MPK popiera M. Calińską – Mayer

Stanowisko popierające kandydaturę Małgorzaty Calińskiej – Mayer w wyborach samorządowych na radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości podjęła KZ NSZZ “Solidarność” przy MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Znając doskonale wieloletnią przewodniczącą Waszej organizacji związkowej, ufając Jej kompetencji, uczciwości i skuteczności, znając zaangażowanie w pomoc i rozwiązywanie problemów ludzi pracy,  KZ NSZZ “Solidarność” przy MPK Sp. z o.o we Wrocławiu udziela oficjalnego poparcia Pani Małgorzacie Calińskiej-Mayer w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – napisali związkowcy z MPK Wrocław. Ponadto wystosowali apel do pozostałych komisji zakładowych o poparcie tej kandydatury.

Działając z mandatu upoważniającego do wyłącznego posługiwania się nazwą „Kolebka Wrocławskiej Solidarności” apelujemy do wszystkich Komisji Zakładowych naszego regionu o udzielenie wsparcia „Damie Dolnośląskiej Solidarności” koleżance Małgorzacie Calińskiej-Mayer w wyborze na radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy