Banner

Nowy przewodniczący S w PWr

W poniedziałek (27 lutego) delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej, jednomyślnie powołali na funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej dra inż. Janusza Szymkowa. Będzie pełnił tę funkcję w latach 2023 – 2028. Nowo wybranemu przewodniczącemu Komisji Zakładowej serdecznie gratulujemy i życzymy sił, hartu ducha, wsparcia ze strony koleżanek i kolegów oraz sukcesów w kierowaniu uczelnianą Solidarnością.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy