Banner

Niewolnictwo-problem wciąż aktualny

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu zorganizował w czwartek 14 marca spotkanie przedstawicieli uczelni, rządu oraz związków zawodowych, na którym problem niewolnictwa w dzisiejszym świecie zreferował m.in. profesor Emmanuel Agius z Uniwersytetu w Malcie, członek Europejskiej Grupy do Spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach. Przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso oraz Tomasz Wójcik poruszyli w trakcie dyskusji panelowej wagę problematyki związanej z zagadnieniami pracy, jej etyki w nauczaniu młodego pokolenia, ale też w dotarciu z tym przekazem do przedsiębiorców.
Wśród uczestników konferencji obecny był również przewodniczący ZR Zagłębia Miedziowego Bogdan Orłowski.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy