Banner

Nierozsądne działanie sieci handlowych

W większości przypadków pracodawcy nie zastosowali się również do zaleceń ministerialnych dla zakładów pracy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Ponadto powszechnie zostało przez nich przyjęte założenie, że placówka handlowa nie jest organizatorem zgromadzenia, dlatego nie obowiązują w niej limity klientów mogących jednocześnie przebywać w tym samym czasie. Sieci nie ograniczyły promocji dotyczącej produktów, co więcej, aby zwrócić uwagę klientów zwiększyły ilość akcji marketingowych. Tak nierozsądne działanie powoduje wzrost klientów o określonych porach dnia, a tym samym wzrost niekontrolowanego zagrożenia epidemią – napisali w liście do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz przedstawiciele Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność”. Działacze rekomendują wdrożenie jednolitych procedur bezpieczeństwa w handlu detalicznym, hurtowym, magazynach i centrach logistycznych, w tym świadczącym usługi dla e-handlu.
Z zaniepokojeniem przyjęliśmy informacje, że opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i NFZ zalecenia dotyczące bezpiecznych zakupów w czasie epidemii dotyczą rekomendacji dla klientów, a nie dla pracodawców. Brak regulacji zobowiązujących placówki handlowe, czyni wspomniane zalecenia uznaniowymi, obciążając za wadliwy, niezgodny z zasadami proces zakupów klienta, a nie miejsce, w którym te czynności realizuje – napisali przedstawiciele sekretariatu.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy