Banner

Nie będziemy dyskutować z doniesieniami prasowymi

Podczas poniedziałkowego (12 lutego) posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Region Dolny Śląsk z działaczami spotkał się członek Prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny. Tematem spotkania były prace komisji kodyfikacyjnej dotyczące kodeksu pracy oraz projekt ustawy o związkach zawodowych.

Henryk Nakonieczny zauważył m.in. że zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny pracy i polityki socjalnej komisja kodyfikacyjna przedstawi konkretne propozycje pod koniec marca. Jego zdaniem nie ma obecnie potrzeby, aby Związek reagował na każdą wypowiedź medialną poszczególnych członków komisji. Przypomniał, ze każda próba naruszenia praw związkowych będzie potraktowana przez NSZZ “Solidarność” jako wypowiedzenie wojny.

Wizyta Henryka Nakoniecznego we Wrocławiu to efekt styczniowego stanowiska ZR , w którym działacze wzywali Komisję Krajową do informacji na temat stanu prac nad projektem nowego kodeksu pracy.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy