Banner

Nic o nas bez nas

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Wszystkim członkom NSZZ „Solidarność”, którzy wzięli udział w wyborach do parlamentu składam najserdeczniejsze podziękowania. Do obywatelskiej troski o kraj obliguje nas dziedzictwo sierpniowych protestów sprzed 35 lat. Dlatego tak ważny jest głos ludzi oddany na tych, którzy zobowiązali się do prac w nowym parlamencie nad poprawą warunków pracy polskim pracownikom , dbałością o stabilne umowy i godną emeryturę.

Jeszcze raz okazaliśmy przywiązanie do zawołania naszych przodków – Nic o nas bez nas!

Kazimierz Kimso

Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy