Banner

Nic o nas bez nas

- Dalsze procedowanie i wprowadzanie zmian w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19  z pominięciem i bez konsultacji partnerów społecznych, jest kolejnym z licznych przypadków ignorowania przez rząd obowiązku prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego. W tym przypadku można mówić o recydywie polskiego rządu – czytamy we wspólnym stanowisku reprezentatywnych central związkowych zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego.

To reakcja na wprowadzane przez rząd zmiany, o których związki zawodowe nie są nawet informowane. Tymczasem procedowane prawo głęboko ingeruje w sprawy pracownicze.

– Projekt dopuszczający m.in. kontrolowanie szczepień pracowników przez pracodawcę oraz dający pracodawcom możliwość wprowadzania w trybie nadzwyczajnym daleko idących zmian   w organizacji i trybie wykonywania pracy, są przedmiotem szczególnej troski związków zawodowych. Mamy nie tylko statutowy obowiązek działań na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale również jednoznacznie opisane przez ustawę o związkach zawodowych uprawnienia w tym zakresie – czytamy.

W ocenie związków zawodowych taki sposób tworzenia prawa z zakresu praw pracowniczych jest skandaliczny i sprzeczny z deklaracjami o traktowaniu dialogu społecznego jako istotnego obowiązku rządu. Stąd żądanie uzgodnień, a nie tylko konsultacji.

– Nie zgadzamy się na wprowadzanie zmian w prawie pracy, naruszających relacje pracownicze bez uwzględnienia dialogu społecznego. Nic o nas, bez nas – czytamy na zakończenie stanowiska.

Nic o nas bez nas! Jako związki zawodowe nie zostaliśmy zaproszeni do prac nad projektem ustawy określającej szczególne rozwiązania w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w czasie trwającej pandemii. Reprezentujemy pracowników, których ten dokument będzie dotyczył w szczególności!- Skomentował przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy