Banner

Najbardziej zestresowani w Europie

Prawie połowa Polaków stresuje się regularnie swoją pracą, co ma wpływ zarówno na ich zdrowie, efektywność, jak i na kondycję całej firmy – takie wnioski płyną z opublikowanego pod koniec marca raportu „The Workforce View in Europe 2017”
Według tego raportu polscy pracownicy wykazują najniższy poziom równowagi między pracą a życiem prywatnym – 81%, a ponadto doświadczają największego stresu – 22% – to jeden z wniosków badania rynków pracy, jakie przeprowadziła w ośmiu największych krajach Europy firma ADP.
Badania wskazuję, że Polacy to optymiści. W zeszłym roku aż 84% ankietowanych wierzyło, że z optymizmem patrzą w nadchodzącą przyszłość. W porównaniu do europejskiej średniej rzędu 78%.
Raport niestety nie wskazuje fundamentów na których Polacy budują optymizm, skoro aż 86% respondentów wyraziło, jak określają to autorzy polskiej wersji „The Workforce View in Europe 2017”, „przekonanie do szukania pracy za granicą”. Bardziej skłonni do poszukiwania pracy za granicą od nas są tylko Włosi. Zarówno Polacy, jak i Włosi, gdyby musieli wyjechać, najchętniej zatrudniliby się w Niemczech. Zrobiłby tak co trzeci z ankietowanych (europejska średnia to 21%).
Inną konsekwencją tego stanu rzeczy jest też niski poziom lojalności wobec pracodawcy – zaledwie 15% Polaków zakłada, że mogłoby pracować u swojego pracodawcy do końca kariery zawodowej. To o 10 punktów procentowych mniej niż europejska średnia. 15% naszych rodaków, którzy wzięli udział w badaniu, przewiduje, że w ciągu najbliższego roku odejdzie z dotychczasowego miejsca pracy – jest to najwyższy odsetek wśród biorących udział w badaniu narodowości.
Polacy generalnie nie przepadają za miejscami, w których pracują: przychodzą do pracy zmotywowani wynagrodzeniem i świadczeniami socjalnymi. W przeciwieństwie do innych narodów – np. Hiszpanów czy Włochów – nie przewidują, żeby mieli w obecnym miejscu pracy zostać na dłużej, albo z innych niż wynagrodzenie powodów. Jeżeli widzą przyszłość w różowych barwach, to również dlatego, że liczą się z możliwością wyjazdu z kraju. Tu czeka ich tylko stres i próby pogodzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy