Banner

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu

Członkowie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” kolejny raz zebrali się on line, by tym razem uczcić Światowy Dzień Wypadków przy Pracy. O tym jaka jest sytuacja pracowników pod względem wypadkowości mówił w oparciu o dane GUS-wskie, przewodniczący Kazimierz Kimso. Jednak zebranie Zarządu zdominował temat Tarczy Antykryzysowej nr 3. Członkowie ZR przyjęli bardzo krytyczne stanowisko ws. projektu rządowego, który do tej pory nie został przedstawiony oficjalnie związkowi (w załączeniu).

Podczas spotkania członkowie ZR podzieli się też informacji o sytuacji w swoich zakładach i branżach.

Następne zebranie ZR (zdalne) odbędzie się 11 maja.

STANOWISKO Nr 3/2020

Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

w sprawie projektu ustawy „Tarcza 3”

Ponad 100-letnia działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy, której Polska jest współzałożycielem, niezbicie wykazała, że dialog społeczny, zaufanie i wzajemny szacunek partnerów społecznych są gwarantem pokoju oraz wszelkich stabilnych i korzystnych decyzji gospodarczych. Należało sądzić, że w trudnym czasie kryzysu epidemiologicznego Rząd zwróci się do partnerów społecznych, by wspólnie wypracować zasady ochrony miejsc pracy.

Niestety, uzyskany dokument zawierający projekt ustawy „Tarcza 3”  powstał nie tylko bez jakiejkolwiek konsultacji z NSZZ „Solidarność”, ale dodatkowo po ujawnieniu jego zapisów, Rzecznik Rządu publicznie zaprzeczył istnieniu antyzwiązkowych i antypracowniczych projektów regulacji prawnych.

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w pełni popiera stanowisko Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z dnia 27.04.2020 r. , w szczególności wzywa Rząd RP do powrotu na drogę dialogu. Tylko na tej drodze wypracowane rozwiązania mają szansę na społeczną akceptację, a tym samym na skuteczne zapobieżenie kryzysowi gospodarczemu.

Wrocław, 2020-04-28

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy