Banner

Nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Informacja na temat bieżącej sytuacji w dolnośląskiej policji w związku z absencją chorobową funkcjonariuszy, a także informacja na temat porozumienia podpisanego z ministrem MSWiA, które przedstawił nadinspektor Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, były tematem nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium WRDS WD w dniu 14 listopada. Spotkanie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso.

Komendant Trawiński wyjaśnił, że skala oddolnego protestu funkcjonariuszy policji była bardzo duża, aczkolwiek na Dolnym Śląsku rozpoczął się on dopiero w tygodniu po 1 listopada br. W niektórych jednostkach policji absencja przekroczyła 50-60 proc. stanu zatrudnienia w jednostkach powiatowych i miejskich. Niemniej jednak służba była realizowana, a sytuacja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców była codziennie monitorowana.  Komendant poinformował, iż codziennie w tym gorącym okresie odbywały się spotkania u Wojewody Dolnośląskiego, gdzie analizowano na bieżąco sytuację. Trawiński dodał, że służby porządkowe (straż miejsca, straże gminne) w samorządach województwa wsparły policję w rutynowych działaniach. W sposób znaczący w zapewnienie bezpieczeństwa włączyła się także Straż Graniczna i Żandarmeria Wojskowa.

Partnerzy społeczni zwrócili uwagę, że mimo podejmowanych wcześniej wysiłków prowadzenia dialogu społecznego ze strony organizacji związkowych, nie było odzewu ze strony rządowej. Nie było woli prowadzenia dialogu. Związki zawodowe wyczerpały możliwości nacisku – były prowadzone pikiety, demonstracje etc. Bez efektu.

Po dyskusji z Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu, członkowie Prezydium omówili plan pracy do końca bieżącego roku. Ustalili termin Prezydium, posiedzenie całej Rady.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy