Banner

Msza za internowanych

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk, Duszpasterstwo Ludzi Pracy oraz Księża Jezuici
zapraszają na UROCZYSTĄ MSZĘ ŚWIĘTĄ w intencji internowanych i więźniów politycznych PRL dnia 17 czerwca 2018 r. o godz. 12:00
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia przy Alei Pracy we Wrocławiu.
Po mszy św. w ogrodzie przy kościele śpiewanie piosenek z „internatów”.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy