Banner

MOPS daje ciepłe posiłki

Blisko 140 tys. ciepłych posiłków trafi do starszych i samotnych wrocławian i do uczniów niemogących korzystać z posiłków w szkołach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na ten cel niemal 1,3 mln zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu rozpoczął dostarczanie bezpłatnych posiłków do najbardziej potrzebujących wsparcia mieszkańców miasta. Pomocą są objęci klienci MOPS-u, osoby starsze, samotne i uczniowie, którzy ze względu na brak nauczania stacjonarnego nie mają finansowanych obiadów w szkołach.

Ciepłe obiady będą dostarczane do klientów raz dziennie, we wszystkie dni robocze i w soboty. Posiłki na niedziele i święta będę dostarczane z wyprzedzeniem w sobotę lub w ostatni dzień roboczy przed świętami. Jadłospisy będą układane na 10 kolejnych dni. Minimalna wartość kaloryczna obiadu wyniesie 1000 kalorii.

Posiłki będą dostarczane potrzebującym do 31 grudnia. Zostały sfinansowane z programu “Posiłek w szkole i w domu”, z częściowym udziałem środków rządowych i samorządowych.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy