Banner

Minister Wiesław Łyszczek gościem Wszechnicy

Niecodzienny przebieg miało 8 grudnia comiesięczne spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Regionu Dolny Śląsk. Gościem przewodniczącego Regionu Kazimierza Kimso i kierownika WSiP Pawła Chabińskiego był główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek.
Oprócz nowego ministra, na zebranie WSIP przybyła okręgowa inspektor pracy Małgorzata Łagocka. Obok kurtuazyjnych życzeń i podziękowań zebrani wysłuchali wiele o planach działania PiP, usłyszeli wiele ciepłych słów o działalności Społecznej Inspekcji Pracy oraz wzmacnianiu działań inspekcyjnych służb.
Kazimierz Kimso deklarował głównemu inspektorowi pracy gotowość do wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy i płacy w Polsce. – Razem możemy jeszcze efektywniej zapobiegać i zwalczać wszelkie przejawy patologii w miejscach pracy – możemy lepiej chronić pracowników i stanowić gwarant ich bezpieczeństwa – pisał przewodniczący w życzeniach dla ministra Łyszczka. Inspektor odwzajemniał te życzenia, zobowiązując się do efektywnej pracy razem z działaczami Związku. Mówił, że od związkowców z „Solidarności” będzie wymagał więcej niż od innych.
Dziękując Małgorzacie Łagockiej, Kazimierz Kimso podkreślał, że Okręgowy Inspektorat Pracy jest instytucją czułą na krzywdę ludzką. A to daje nadzieję przeciwdziałania występującym w zakładach pracy patologiom. Łączy nas nie tylko współpraca instytucjonalna, ale również solidarność międzyludzka i poczucie misji w walce o godność człowieka – mówił szef Regionu.
W trakcie spotkania bardzo liczni zgromadzeni społeczni inspektorzy pracy otrzymali doroczne wyróżnienia, a ponadto dyplomy za aktywny udział w przeprowadzanych szkoleniach.
jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy