Banner

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. – 2250 zł

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 250 zł. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. w stosunku do roku 2018 i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Minimalna stawka godzinowa w 2019 r. została ustalona na poziomie 14,70 zł. W 2018 r. wynosi 13,70 zł.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy