Banner

Mija termin tworzenia sieci szkół

Na konferencji prasowej 31 marca, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk poinformował o stanie przygotowań do utworzenia nowej sieci szkolnej. Samorządy w większości wywiązały się ze swoich obowiązków przedłożenia do końca marca odpowiednich uchwał. Na 169 gmin w naszym województwie, tylko w czterech nie podjęto decyzji oraz w jednym powiecie. W takim przypadku przekształcenia następują samoistnie z mocy prawa.

W przyszłym tygodniu kurator dokona podsumowania całego procesu konsultacji i podejmowania decyzji, w której brało udział ok. 9 tys. osób podczas 86 odbytych spotkań.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy