Banner

Międzynarodowy Dzień Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, w imieniu dolnośląskiej Solidarności , składam wszystkim pracownikom instytucji teatralnych życzenia zdrowia i szybkiego powrotu do swoich zawodowych zajęć.

Tegoroczne święto przypada w czasie pandemii i  oznacza dla Was, ludzi kultury, niezwykle trudny czas. Odwołane spektakle, zawieszona działalność teatrów sprawia, że artyści, pracownicy obsługi technicznej, administracji trwają w gotowości do podjęcia swych obowiązków, ale wszystkim towarzyszy niepokój o przyszłość.

Chciałbym zapewnić, że w debacie nad wdrożeniem rozwiązań antykryzysowych NSZZ „Solidarność” upomni się również o Was. Zadaniem państwa powinno być nie tylko wspomaganie przedsiębiorców i zakładów pracy, ale również niezwykle istotnej dla nas wszystkich sfery kultury.

Z wyrazami sympatii !

Kazimierz Kimso,

przewodniczący Zarządu Regionu

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy