Banner

Stowarzyszenie Charytatywne im. Kazimierza Michalczyk

stow-michalczykaStowarzyszenie Charytatywne im. Kazimierza Michalczyka powołane zostało przez Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk.

Cele Statutowe Stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie pomocy osobom ubogim oraz dzieciom
i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych, a w szczególności:

1. Działalność charytatywna i pomoc socjalna dla rodzin i osób w trudnej sytuacji, przeciwdziałanie degradacji społecznej oraz wyrównywanie ich szans życiowych,
2. Pomoc w zdobywaniu wykształcenia, udzielanie stypendiów i zapomóg,
3. Pomoc w aktywizacji zawodowej i w zdobywaniu zatrudnienia dla osób bezrobotnych,
4. Umożliwienie dzieciom i młodzieży udziału w wypoczynku letnim i zimowym oraz udziały w wycieczkach i imprezach krajoznawczych i sportowych,
5. Dofinansowanie posiłków, wydatków mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej,
6. Inna pomoc doraźna, w zależności od zmieniających się warunków życia,
7. Ochrona praw materialnych i niematerialnych poprzez pomoc prawną,
8. Udział w kształtowaniu prawa na rzecz środowisk ubogich i patologicznych.

Wesprzeć nasze Stowarzyszenie można poprzez wpłatę na konto:
Stowarzyszenie Charytatywne im. K. Michalczyka
pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław
nr rachunku: 98 1050 1575 1000 0023 0166 9756

1procentNasze Stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcamy do przekazywania nam 1% podatku.
Wystarczy przy wypełnianiu rozliczenia rocznego wskazać nasze Stowarzyszenie wpisując jego nr KRS: 0000244836.

 

 
Można również wesprzeć budżet Stowarzyszenia korzystając z portalu Siepomaga:
 

Społeczna inspekcja pracy