Banner

Matury czas zacząć…

Od 4 maja zaczyna się tegoroczna matura. Rozpoczyna ją, jak zwykle egzamin pisemny z języka polskiego. Warto dodać w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają już prace nad nową formułą egzaminu.

jw

Poniżej harmonogram tegorocznych matur:

Część ustna egzaminu maturalnego odbędzie się w terminie od 4 do 26 maja, natomiast część pisemna w terminie od 4 do 24 maja 2017.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 26 maja język polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
od 8 do 20 maja

(oprócz 14 maja)

język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4 czwartek język polski – pp* język polski – pr *
5 piątek matematyka – pp wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr
6, 7 – sobota, niedziela
8 poniedziałek język angielski – pp język angielski – pr język angielski – dj*
9 wtorek matematyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr
10 środa wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr informatyka – pp informatyka – pr
11 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr język niemiecki – dj
12 piątek biologia – pp biologia – pr filozofia – pp filozofia – pr
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek historia – pp historia – pr historia sztuki – pp historia sztuki – pr
16 wtorek chemia – pp chemia – pr geografia – pp geografia – pr
17 środa język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski – dj
18 czwartek fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr historia muzyki – pp historia muzyki – pr
19 piątek język francuski – pp język francuski – pr język francuski – dj
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański – dj
23 wtorek język włoski – pp język włoski – pr język włoski – dj
24 środa języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp _ poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy