Banner

Marszałek wręczyła akty powołania do Rady Ochrony Pracy

W poniedziałek 20 stycznia odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania na nową kadencję  członkom sejmowej Rady Ochrony Pracy przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek.

W pracach ROP w najbliższej kadencji zasiadać będzie przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Kazimierz Kimso

We wtorek 21 stycznia odbędzie się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym przyjęte zostanie stanowisko ws. programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2020 r. oraz rozpatrzy sprawozdanie z działalności ROP w 2019 r.

Rada przyjmie również plan pracy na 2020 r., a także zapozna się z materiałem przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy oraz Państwową Inspekcję Pracy pt. „Narastające zagrożenia dla zdrowia pracowników z tytułu substancji rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych”.

 Rada Ochrony Pracy nadzoruje warunki pracy. Sprawuje nadzór nad działaniami Państwowej Inspekcji Pracy opiniuje projekty aktów prawnych i inicjuje działania związane z ratyfikacją konwencji międzynarodowych oraz międzynarodowych norm dotyczących ochrony pracy.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy