Banner

Małgorzata Calińska na posiedzeniu ZR

Radna sejmiku województwa Małgorzata Calińska-Mayer gościła na pierwszym w tym roku posiedzeniu Zarządu Regionu. Długoletnia przewodnicząca Solidarności w Polarze (pełniła tę funkcję przez 28 lat) opowiedziała zebranym o swojej działalności w sejmiku. Wiele problemów istotnych dla mieszkańców Dolnego Śląska udaje się rozwiązać poprzez ścisłą współprace z przedstawicielami naszego Związku. Tak było w sprawie min. PolRegio, instytucji kulturalnych prowadzonych przez samorząd, czy kwestii związanych z ochroną zdrowia.

Ekspert związkowy Jerzy Płaza obszernie poinformował zebranych o zasadach odliczenia od podatku składki związkowej. Od 1 stycznia 2022 r. podatnik możne odliczyć ulgę z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyła limit odliczenia zapłaconych składek z 300 zł do 500 zł.

Ponadto działacze przyjęli kilka uchwał wewnątrzzwiązkowych. Ustalili, że  XXXIV Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2023 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Uchwałą zebrani przyjęli także termin posiedzeń Zarządu Regionu na najbliższe półrocze.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy