Banner

List otwarty “Solidarności” Politechniki Wrocławskiej

Tomasz Wójcik w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej, wystosował List otwarty do Andrzeja Dudy – Prezydenta RP, Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów RP oraz do Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa PiS. W skierowanym do w/w osób piśmie padły zarzuty o to, że przygotowany do legislacji projekt ustawy o szkolnictwie wyższym nie spełnia oczekiwań środowiska akademickiego i nie został poddany rzeczywistej konsultacji społecznej.

jw

foto Janusz Wolniak

Poniżej treść listu:

List otwarty

 

Wrocław, dnia 29 maja 2018 rok

SZANOWNY PAN ANDRZEJ DUDA PREZYDENT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej zważywszy, że podstawowe postulaty akademickiej Solidarności związane z projektem ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym zostały zignorowane, a przewidywane ekspresowe tempo procesu legislacyjnego w Parlamencie zapowiada przyjęcie ustawy bez refleksji i niezbędnej debaty parlamentarnej (w sumie do przyjęcia jest prawie 800 artykułów oraz ponad 160 autopoprawek Rządu w ciągu niecałych dwóch dni. W tym czasie nie ma fizycznej możliwości odczytania treści artykułów, nie mówiąc już o jakiejkolwiek wymianie uwag), postanowiła skierować do Szanownego Pana Prezydenta oraz Panów Premierów ten list otwarty.

Ustawa w naszej opinii jest zła. Prowadzi bowiem do depolonizacji uczelni technicznych i medycznych, prywatyzacji uczelni, likwidacji małych uczelni publicznych w regionach, a na uniwersytetach strategiczne decyzje będą podejmować ludzie biznesu. Na każdy z tych zarzutów mamy merytoryczne uzasadnienie. Ten stan rzeczy spowodowany jest wprowadzeniem Rady Uczelni, wymogów jej składu i jej kompetencji.

Nadal na naukę i szkolnictwo wyższe nie zapewniono większych nakładów. W krajach OECD jesteśmy na czwartym miejscu od końca licząc w %PKB, natomiast efektywność w patentach i jakości kształcenia studentów przy tych mizernych środkach jest w czołówce światowej, a nie tylko europejskiej.

Natomiast w kwestii pracowniczej ustawa ma następujące kardynalne błędy:

  1. Brak jest obowiązkowej obecności przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych we wszystkich organach. Np. studenci to mają zagwarantowane i to na wysokim poziomie. W radzie uczelni jest przedstawiciel studentów, a brak jest przedstawiciela związków zawodowych.
  2. Rola związków zawodowych jest zredukowana do absolutnego minimum.
  3. Brak jest możliwości zawierania układów zbiorowych ponadzakładowych.
  4. Przy spauperyzowanym środowisku akademickim ZFŚS został określony jako do 6,5% , co przy jednowładztwie rektorów zagwarantowanym w ustawie i dramatycznym braku pieniędzy pewnie będzie na poziomie 0,1%.
  5. W ustawie nie ma słowa o pracownikach niebędących nauczycielami akademickimi. Oznacza to znaczne pogorszenie ich sytuacji w porównaniu z obecną.
  6. Aktualna zawierucha prawna spowodowała, że pracownikom akademickim już efektywnie zabrano 50% kosztów uzyskania przychodów odliczanych od podatku. Oznacza to, że pracownikom akademickim efektywnie obniżono wynagrodzenia nawet do 10%. W ustawie powinno być wpisane obligatoryjne prawo pracowników akademickich do 50% kosztów uzyskania przychodów, wynikające ze stosunku pracy.

Szanowny Panie Prezydencie,

Przedstawiony przez Ministra Jarosława Gowina projekt nie jest faktyczną reformą nauki i szkolnictwa wyższego, nie jest też Konstytucją Nauki, ale jest destrukcją środowiska akademickiego niewpisującą się w tzw. Dobrą Zmianę. Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej zwraca się z usilną prośbą o umożliwienie rzeczywistej merytorycznej dyskusji i wprowadzenia niezbędnych zmian do projektu. Jeśli jednak to nie nastąpi prosimy o nie podpisywanie tej ustawy.

zaKomisję Zakładową NSZZ Solidarność”

 

w Politechnice Wrocławskiej Dr inż. Tomasz Wójcik

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy