Banner

KZD wybrał swoje władze

Podczas drugiego dnia obrad XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” ogłoszono wyniki wyborów do Komisji Krajowej, do której z naszego Regiony weszli: Tomasz Wójcik, Zbigniew Gadzicki, Bogusław Jurgielewicz, Krzysztof Domagała i Radosław Mechliński. Do Krajowej Komisji Rewizyjnej z Dolnego Śląska wybrano Wiesława Natanka.

KZD przyjął szereg uchwał statutowych, programowych i branżowych.

Komisja Krajowa wybrała Prezydium w składzie: Bogdan Biś, Jerzy Jaworski, Tadeusz Majchrowicz, Bogdan Kubiak, Henryk Nakonieczny i Ewa Zydorek.

Na zdjęciu przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Radosław Mechliński.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy