Banner

Krajówka w Szczyrku

Na początku dwudniowych  obrad Komisji Krajowej NSZZ “Solidarności” przedstawiciele PZU przedstawili prezentację i pakiet informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które już od lipca br wchodzą w życie. Najpierw w największych zakładach pracy, a w dalszej kolejności w średnich i małych.

W dalszej części obrady dotyczyły sytuacji w branżach i regionach Związku oraz spraw wewnątrzzwiązkowych.

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy