Banner

Krajowa Sekcja Nauki apeluje

Na kierunkach ścisłych, przyrodniczych, medycznych i technicznych w okresie pandemii duża część zajęć odbywa się nieprzerwanie w systemie stacjonarnym. Wielu zaangażowanych w ten proces nienauczycieli ma bezpośredni kontakt ze studentami, co generuje te same zagrożenia, które dotyczą nauczycieli akademickich pracujących ze studentami w sposób tradycyjny. Tymi obawiającymi się o swoje zdrowie nie nauczycielami są m.in. pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, którzy współuczestniczą w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym, pracownicy dziekanatów, pracownicy osiedli akademickich i obsługi domów studenckich oraz bibliotekarze.
Należy mieć również na uwadze, że działalność uczelni nie ogranicza się tylko do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Wszyscy pracownicy administracyjni uczelni, w tym informatycy, bez których nie byłoby możliwe sprawne funkcjonowanie uczelni, stale narażeni są na kontakt z otoczeniem zewnętrznym i również muszą być objęci programem szczepień.
Apelujemy o natychmiastowe włączenie wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki w program szczepień obowiązujący dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach, napisał m.in. przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Dominik Ernest Szczukocki w apelu do premiera Morawieckiego.
Na zdjęciu archiwalnym związkowcy z S w Politechnice Wrocławskiej.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy