Banner

Kontrola placówek handlowych

15 sierpnia będą prowadzone zmasowane kontrole placówek handlowych pod kątem łamania prawa pracy, związanego ze zmuszaniem do pracy w święta. W tym dniu inspektorzy pracy będą sprawdzać, kto i na jakiej podstawie pracuje w placówce handlowej. Przy okazji skontrolowane zostaną: czas pracy, warunki, w jakich świadczona jest praca, a także jaka jest podstawa prawna jej wykonywania. Zajmiemy się także legalnością zatrudnienia – zapowiada Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć.

Takich zmasowanych kontroli nie było od 2008 roku.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy