Banner

Konferencja w 3M

10 października 2019 w  Centrum Szkoleń 3M odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych”. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do debaty eksperckiej na temat świadomości zagrożeń i poprawnego zabezpieczenia pracowników podczas prac w przestrzeniach zamkniętych.

Podczas konferencji przedstawione zostały referaty m.in. na temat wypadków jakie mogą się wydarzyć w przestrzeniach zamkniętych, zagrożeń substancjami chemicznymi w pomieszczeniach zamkniętych czy planu ewakuacji z takich pomieszczeń

Praca w przestrzeniach zamkniętych należy do prac szczególnie niebezpiecznych i stwarza bardzo duże ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Zbiorniki, kanały, studnie, studzienki kanalizacyjne, praca wewnątrz urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach wymaga wiedzy i doświadczenia, starannego przygotowania, a także stosowania specjalistycznego sprzętu, w celu identyfikacji zagrożeń i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

W konferencji wziął udział kierownik Wszechnicy SIP Paweł Chabiński

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy