Banner

Konferencja o dialogu społecznym

„Dialog społeczny – między ideą a praktyką” to temat konferencji, która odbyła się w Ośrodku Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Konferencję rozpoczął dr Tomasz Wójcik, który mówił m.in. o definicji dialogu. – Definicji dialogu społecznego jest bardzo dużo. Trudno je wszystkie zliczyć. Jest natomiast jeden element, który łączy je wszystkie. Jest nim „dobra wola” prowadzących dialog. Zwrócił on również uwagę, że jak prześledzimy historię, to zobaczymy, że zatrudniało się pracowników w oparciu o zasady moralne. Dopiero, gdy te zaczęły zawodzić, Państwo musiało zacząć regulować umowy zawierane pomiędzy stronami.
Przewodniczący Kazimierz Kimso wygłosił referat nt. praktycznych doświadczeń w pracy w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. – Bardzo istotną kompetencją, być może najważniejszą, jest funkcja wczesnego ostrzegania o możliwości zaistnienia konfliktu pomiędzy pracodawcami i pracownikami – uważa Kazimierz Kimso. Zadaniem WRDS jest skrupulatne i obiektywne zbadanie potencjalnego konfliktu lub analiza istniejącego konfliktu i podjęcie działań zmierzających do jego wygaszenia. WRDS w ramach misji dobrej woli podjętej w celu zażegnania groźby powstania konfliktu lub wygaszenia istniejącego sporu może podjąć uchwałę o konieczności wyznaczenia mediatora z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zaznaczył.
Dodał również – Zastanowić się wypada nad kwestią czy dialog społeczny może być tematem rozważań przy okazji obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Pozornie się wydaje, że związek zjawiska jakim jest dialog społeczny jest zbyt odległy od kwestii warunków pracy. Moim zdaniem można przyjąć, że rozwinięty dialog społeczny bezpośrednio i pośrednio może mieć wpływ na szeroko rozumianą ochronę pracy.
Referat wygłosiła również dr Aldona Wiktorska-Święcka z Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim wystąpieniu przedstawiła różne sposoby prowadzenia dialogu społecznego w Europie oraz jak ten dialog wpływa na funkcjonowanie m.in. Unii Europejskiej i Polski.
W panelu dyskusyjnym udział wzięli przedstawiciele organizacji związkowych i pracodawców. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, co udało się osiągnąć Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego i jakie wyzwania stoją przed nią.
Konferencję prowadził Radosław Mechliński

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy