Banner

Komisja Krajowa obraduje w Gdańsku

Na odbywającym się w Gdańsku dwudniowym posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uczestniczy delegacja związkowców z Regionu Dolny Śląsk.

Członkowie KK zajmują się m.in. stanowiskiem ws. zbiorowego prawa pracy, przyjmują informacje o pracy Prezydium KK i jego zespołów oraz prac sekretariatów branżowych.

Komisja Krajowa przyjmie też stanowisko ws. 39 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

jw

kk1 kk2 kk3

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy