Banner

Jubilat z Politechniki

Dostojny Jubilat Pan Stanisław Pietraszko – Członek Założyciel NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej – obchodzi dziś (6.02)) setną rocznicę urodzin.

W tym radosnym dniu składamy Dostojnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia, długich lat życia, Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkich powodów do radości.

Dr inż. Henryk Szarski, ówczesny dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Wrocławskiej wspomina Pana Stanisława Pietraszkę:

Całe swoje życie zawodowe, w latach 1950 – 1988 , pracował w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej. Był jednym z pierwszych, którzy po wojnie gromadzili zbiory i udostępniali je studentom i pracownikom Uczelni .

Był wybitnym specjalistą w zakresie informacji naukowej.

Z Jego inicjatywy Biblioteka PWr. jako pierwsza ( i przez wiele lat jedyna w kraju ) zakupiła Indeks Cytowań Naukowych ( SCI ) – początkowo w wersji papierowej a następnie komputerowej. Był najlepszym w kraju ekspertem w obszarze analizy cytowań naukowych. Wielkie znaczenie miał fakt, że jako absolwent filologii angielskiej, swobodnie korzystał z literatury anglojęzycznej. Przez wiele lat przygotowywał różnorodne analizy cytowań dla potrzeb pracowników naukowych i władz Uczelni. Jako kierownik Działu Informacji Naukowej wyszkolił kadrę młodych pracowników Biblioteki w korzystaniu z wszelakich źródeł informacji . Miało to ogromne znaczenie w pracach nad komputeryzacją Biblioteki i wykorzystaniu międzynarodowych baz danych dla potrzeb pracowników PWr oraz użytkowników z placówek naukowych

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy