Banner

Jesteście sercem Solidarności

W siedzibie Regionu członkowie MOZ NSZZ “Solidarność” MPK Wrocław spotkali się z kandydatką do sejmiku województwa Małgorzatą Calińską – Mayer. Członkini Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”, w przeszłości długoletnia przewodnicząca zakładowej “Solidarności” w Whirlpool Polar Wrocław przedstawiła zebranym powody dla których zdecydowała się kandydować w wyborach samorządowych. – Otrzymałam wiele pozytywnych sygnałów od organizacji związkowych ze służby zdrowia, kultury, aby kandydować – mówiła. Po prezentacji swoich dokonań w Związku, działaczka odpowiadała na pytania związkowców z MPK. Jak powiedział Ewaryst Różewski , Małgorzata Calińska – Mayer ma ustaloną markę nie tylko wśród pracowników, ale i pracodawców i niejednokrotnie samo  zaproponowanie jej na mediatora w sporze zbiorowym pozwalało na szybsze rozstrzygnięcie spornych kwestii w firmie. Ponadto to Urząd Marszałkowski jako dysponent pieniędzy unijnych jest dla MPK niezwykle ważnym miejscem i warto mieć tam przedstawiciela, który będzie liczył się ze zdaniem największego związku zawodowego w MPK Wrocław.

Przez aklamację zebrani przyjęli stanowisko ws poparcia kandydatury Małgorzaty Calińskiej-Mayer przez MOZ NSZZ “Solidarność” MPK Wrocław do sejmiku województwa.

Kandydatka startująca w wyborach z listy PiS podziękowała zebranym. Jesteście sercem naszej Solidarności.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy