Banner

Jednym głosem

Trzy największe w kraju oświatowe związki zawodowe – Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, Forum i ZNP zdecydowanie odrzuciły 13 października  ministerialne propozycje z 21 września br. dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej oraz domagają się spełnienia postulatów płacowych.

Związki zadeklarowały wspólne działania na rzecz realizacji postulatów zawartych w oświadczeniu.

 

Komunikat ze spotkania związków

Film – wspólne stanowisko związków

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy