Banner

Inspektorzy weterynaryjni chcą podwyżek

Przedstawiciele sfery budżetowej coraz głośniej domagają się podwyżek płac. Wśród nich są przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej. W środę 9 stycznia o trudnej sytuacji tych pracowników rozmawiał przewodniczący Kazimierz Kimso  z dolnośląskim wojewódzkim lekarzem weterynarii Zdzisławem Królem oraz członkami Komisji Międzyzakładowej Pracowników Weterynarii Województwa Dolnośląskiego NSZZ  “Solidarność”.

Problem niskich płac pociąga za sobą niedobory kadrowe, co znacznie utrudnia pracę tej instytucji. W bieżącym roku brakuje niemal 40 inspektorów weterynaryjnych. Obecni na spotkaniu przewodnicząca KM Anna Pietrzak-Kawa oraz Lech Rybarczyk, przewodniczący Rady Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ “Solidarność” przedstawili działania sekcji, m.in. pisma do ministra rolnictwa w kwestii trudnej sytuacji kadrowo-płacowej pracowników IW.

Przypomnijmy, że podczas grudniowego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” działacze w podjętym stanowisku zapowiedzieli, że jeśli rząd nie spełni m.in. postulatu wzrostu płac w sferze finansów publicznych, to Związek podejmie akcję protestacyjną.

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy