Banner

Inauguracyjne sesje we Wrocławiu

Dzisiaj we Wrocławiu dokonano zaprzysiężenia nowego prezydenta miasta Jacka Sutryka. Podczas uroczystej sesji Rady w miejskim Ratuszu, radni otrzymali akty powołania i złożyli ślubowanie.

Prezydent Jacek Sutruk w pierwszych słowach po wyborze zadeklarował, że będzie pracował dla wszystkich mieszkańców niezależnie od tego, kto jak głosował i apelował o konsolidację wszystkich sił na rzecz Wrocławia.

W uroczystej sesji wzięło udział wielu znamienitych gości a wśród nich przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso.

Również inauguracyjna sesja odbyła się w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Przypieczętowaniem zawarcia porozumienia między PiS a Bezpartyjnymi Samorządowcami był wybór Andrzeja Jarocha z PiS na przewodniczącego Rady.

Warto dodać, że wśród radnych miasta i sejmiku są przedstawiciele NSZZ “Solidarność”. W radzie miasta Wrocławia już wiele lat zasiada m.in. Jarosław Krauze, a w sejmiku po raz pierwszy Małgorzata Calińska-Mayer.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy