Banner

In memoriam Anastazji Elżbiety Koniecznej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pani Anastazji Elżbiety Koniecznej, zasłużonej działaczki NSZZ „Solidarność”.

Pani Anastazja Elżbieta Konieczna w 1980 r. była współorganizatorką Komitetu Założycielskiego, a następnie członkiem Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” w Stoczni Rzecznej we Wrocławiu.

Po wprowadzeniu stanu wojennego była przewodniczącą Tymczasowego Komitetu Zakładowego. W latach 1982–1989 kontynuowała działalność opozycyjną, m.in. kolportowała prasę podziemną, współorganizowała pomoc dla osób represjonowanych.

Od 6 listopada do 4 grudnia 1982 r. była internowana w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Po zwolnieniu z internowania była wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, a następnie pozbawiona wolności w okresach: od 25 maja do 11 lipca 1983 r. i od 30 lipca 1985 r. do 27 lutego 1986 r.

Od 1988 r. była członkiem Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Dolny Śląsk, a w latach 1989–1991 przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Stoczni Rzecznej.

Informujemy, że pogrzeb Anastazji Elżbiety Koniecznej odbędzie się w najbliższy czwartek 27 lipca o godz. 10.40 na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Cześć Jej Pamięci!

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy