Banner

Fundusze euro na nowy rynek pracy

Na reformę rynku pracy i służb zatrudnienia planujemy przeznaczyć z Krajowego Planu Odbudowy 52 mln euro – ujawniła wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek podczas spotkania konsultacyjnego dotyczącego KPO w Toruniu.

– Podobnie jak inne państwa członkowskie Unii Europejskiej,  intensywnie pracujemy  nad planem odbudowy gospodarki. Jego istotnym elementem będą inwestycje z funduszy unijnych, w tym z konsultowanego obecnie Krajowego Planu Odbudowy. Nowy model rozwoju ma być nie tylko bardziej zielony i cyfrowy, ale także bardziej sprawiedliwy i zorientowany społecznie. Dlatego w ramach puli dotacji przewidziano  52 mln euro na wzmocnienie polskiego rynku pracy – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Oprócz wiceszefowej MRPiT w konsultacjach uczestniczyli m.in. Krzysztof Głuc, doradca wicepremiera Jarosława Gowina i dyrektor departamentu rynku pracy MRPiT Ewa Flaszyńska.

– Aby nasz rynek pracy stał się bardziej efektywny, przyjazny pracownikom i pracodawcom, musimy stworzyć solidne i nowoczesne podstawy instytucjonalne. Równie ważną kwestią jest dziś takie zreformowanie służb zatrudnienia, aby jeszcze lepiej niż dotychczas, wypełniały swoją rolę stymulatora przyspieszającego powrót bezrobotnych i osób nieaktywnych zawodowo na rynek pracy  –  dodała Michałek.

Nowe formy oddziaływania i zmian na polskim rynku pracy znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii aktach prawnych jak: ustawa o wspieraniu zatrudnienia, ustawa o zatrudnieniu cudzoziemców, ustawa o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy