Banner

Fundusz socjalny i PPK

Działający na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego związkowcy odbyli 12 lutego szkolenie w Regionie. O funduszu socjalnym oraz o nowości jaką jest wprowadzenie przez rząd premiera Morawieckiego Pracowniczych Planów Kapitałowych mówił ekspert Jerzy Płaza. Jak zawsze oprócz udzielenia działaczom potrzebnych informacji była okazja do zadawania prowadzącemu konkretnych pytań dotyczących kwestii omawianych w trakcie szkolenia.
Szkolenie z udziałem przedstawicieli OZ z Wrocławskiego Parku Przemysłowego to kolejny krok do dalszego współdziałania związkowców pracujących w kilku zakładach zlokalizowanych w centrum Wrocławia.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy