Banner

Dyżur inspektora

Starszy Inspektor Pracy Łukasz Paroń z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu gościł w piątek 19 marca br. w siedzibie dolnośląskiej “Solidarności”. W godzinach 10-14 udzielał porad z szeroko rozumianego prawa.
Taka forma pomocy cieszyła się dużym zainteresowaniem. Porady dotyczyły m.in problematyki minimalnego wynagrodzenia za pracę, dyskryminacji płacowej, ochrony przedemerytalnej i czasu pracy.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy