Banner

Dyskusja robocza

W środę 21 marca podczas spotkania w siedzibie Zarządu Regionu uczestnicy Forum Partnerów Społecznych dyskutowali na temat nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. O tym jak walczyć z wszechobecnym kryterium najniższej ceny prowadzącym często do nadużyć rozmawiali przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. W dyskusji, której konkluzje przedstawione będą na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego wzięli udział m.in. Grzegorz Dzik (Zachodnia Izba Gospodarcza), Zbigniew Ładziński (Dolnośląska Izba Rzemieślnicza), Andrzej Otręba (OPZZ), Marek Woron (Businnes Center Club) oraz Kazimierz Kimso (NSZZ “Solidarność” Region Dolny Śląsk).

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy