Banner

Przypominamy – do końca tygodnia składanie prac na konkurs

Dumni z naszej Ojczyzny – konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w XX Konkursie Plastycznym “Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” z okazji 99. rocznicy Niepodległości. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu “Dumni z naszej Ojczyzny”. Finał 5 grudnia, w dniu 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Regulamin XX Konkursu Plastycznego

„Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna”

Finał XX edycji Konkursu „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w 150. Rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk – pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław. Sala 403 IVp.

Celem konkursu jest upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży Dolnego Śląska.

Konkurs organizujemy dla uczczenia Święta Niepodległości 11 Listopada. Hasło przewodnie w tym roku to: „Dumni z naszej Ojczyzny”.

Organizatorami konkursu są: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować na adres e-mail: jwolniak@wp.pl

Patronat honorowy pełni Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz dyrektor Departamentu Edukacji Wrocławia Jarosław Delewski.

Patronat medialny konkursu sprawuje redakcja „Dolnośląskiej Solidarności”.

Prace będą oceniane w kategoriach przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-IV) szkół podstawowych i gimnazjów – klasy V-VII i II I III, szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków specjalnych i domów kultury.

Z jednej placówki w danej kategorii można przesłać maksymalnie 3 prace. Zachęcamy do organizowania konkursów wewnątrzszkolnych. Format prac dowolny.

Każda praca musi posiadać na odwrocie kartę z opisem i zawierać wydrukowane następujące informacje:

UCZEŃ / AUTOR OPIEKUN NAZWA PLACÓWKA I NAZWA ZESPOŁU JEŚLI JEST W ZESPOLE SZKÓŁ

IMIĘ NAZWISKO / KLASA I WIEK              / ADRES PLACÓWKI /TELEFON/ MAIL

Prace przyjmowane będą w Zarządzie Regionu. Należy je dostarczyć osobiście (pokój 124,129 lub 121) lub pocztą na adres: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, pl. Solidarności 1/3/5 , 53-661 Wrocław z dopiskiem konkurs plastyczny „Mój dom, moje miasto, moja ojczyzna” do 26 listopada 2017 r.

Wyniki konkursu ukażą się na stronach internetowych www.oswiata.solidarnosc.wroc.pl oraz www.solidarnosc.wroc.pl oraz w „Solidarności Dolnośląskiej” .

Osoby nagrodzone i wyróżnione wraz z opiekunami zostaną zaproszone telefonicznie na uroczysty finał konkursu, który odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. Nagrody należy odbierać osobiście.

Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Zostaną one wyeksponowane na specjalnej wystawie, o której poinformujemy na uroczystości w dniu 5 grudnia 2017 r. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do eksponowania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Pozostałe prace można będzie odebrać w ZR w ciągu miesiąca od daty finału konkursu (do końca grudnia 2017 r.).

Pełnomocnik konkursu – Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy