Banner

Drodzy Mieszkańcy Wrocławia

Drodzy Mieszkańcy Wrocławia

Piszę do Państwa niniejszy list z prośbą o oddanie na mnie głosu w nadchodzących wyborach do Sejmiku Dolnośląskiego. Z naszym Miastem jestem związana od urodzenia, tutaj dorastałam, studiowałam i przez długie lata pracowałam w fabryce POLAR (WHIRLPOOL) na Zakrzowie. Pełniłam funkcje kierownicze w dziale księgowości, a przez blisko trzydzieści lat sprawowałam funkcję Przewodniczącej NSZZ „Solidarność” Polar Whirlpool. Przez cały ten okres mojej działalności społeczno-zawodowej starałam się pomagać innym ludziom: walczyłam o ich godność, wyższe płace, lepsze warunki pracy i zabezpieczenie socjalne pracowników, szczególnie w trudnym okresie transformacji.

Przez te wszystkie lata kierowałam się uczciwością, pokorą i wsłuchiwaniem się w potrzeby drugiego człowieka. Korzystając z mojego bogatego doświadczenia, jako radna  Sejmiku Województwa Dolnośląskiego chciałabym pracować w Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny oraz Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.

Mając wsparcie moich przyjaciół, znajomych i współpracowników, a także macierzystej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” proszę o Państwa głos w nadchodzących wyborach.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy