Banner

Dolny Śląsk popiera Małopolski protest

20190314134223_00001

W imieniu  Międzyregionalnej  Sekcji    Oświaty  i    Wychowania      NSZZ   „Solidarność”  Dolny   Śląsk   wyrażam   poparcie  dla   działań     Rady Małopolskiej Sekcji Oświaty i Wychowania na rzecz wzrostu  wynagrodzeń i sprzeciwu wobec niekorzystnych zmian w prawie oświatowym.

Dziękujemy za włączenie się w akcję protestacyjną, którą nasza sekcja rozpoczęła pikietą  pod  Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim 27. 06. 2018 r.  oraz kontynuowała w sierpniu 2018 i styczniu 2019 r.

Domagajmy się wspólnie rzetelności  dialogu, odniesienia się Rządu do składanych przez Solidarność konkretnych rozwiązań systemowych. Domagajmy się negocjacji, które zakończą się podpisaniem konkretnych porozumień w  kwestii  podwyżek,  systemu  wynagrodzeń, standardów pracy.

Przywróćmy nauczycieli uczniom,  by  mogli   poświęcić  się  misji  nauczania.

– pisze w imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz Komisji Wrocław Centrum, przewodnicząca Danuta Utrata

strajk

foto PAP/Łukasz Gągulski

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy