Banner

Dialog praktycznie nie istnieje

Podwyżek płac, zmiany sposobu oceny pracowniczej, ograniczenia ilości umów tymczasowych i na czas określony – to postulaty NSZZ Solidarność i OZZ Inicjatywa Pracownicza przy Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
Związkowcy w komunikacie prasowym rozesłanym 19 czerwca do mediów podkreślają, że propozycja podwyżek płac wysunięta przez zarząd firmy znacząco odbiega od poziomu postulowanego przez reprezentantów załogi. Ponadto równie paląca sprawa jest zmiana sposobu oceny pracowniczej, która obecnie jest instrumentem służącym dyscyplinowaniu pracowników.
„Naszym zdaniem dialog praktycznie nie istnieje, a dotychczasowe rozmowy miały pozorowany charakter. Jeżeli pracodawca nadal będzie stosował taką strategię negocjacyjną i nie będzie kontynuował mediacji z wolą porozumienia, spór się zaostrzy, co biorąc pod uwagę determinację pracowników, może zakończyć się strajkiem” napisali przedstawiciele związków zawodowych działających w Amazon.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy