Banner

Delegaci S w PolRegio wybrali swoje władze

W czwartek 16 lutego w siedzibie Zarządu Regionu odbyło się Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” MOZ NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych.
Sprawozdanie z działalności organizacji związkowej złożył jej przewodniczący Wiesław Natanek. Działacz dziękując obecnym za zaangażowanie w prace związkową podkreślił konieczność dalszych prac m.in. nad funduszem socjalnym. Związkowcy wybrali nowy skład swoich władz. W nowej kadencji 2023-2028 tej strukturze przewodniczyć będzie Wiesław Natanek. Gośćmi obrad byli m.in. dyrektor Polregio S.A Dolnośląski Zakład we Wrocławiu Monika Boryczka, członkini Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Barbara Miszczuk, przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy