Banner

Czuwali przy grobie patrona Związku

Członkowie dolnośląskiej Solidarności czuwali przy grobie ks. Jerzego przed kościołem pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Kilka razy w roku w tej warcie, mającej długoletnią tradycję, biorą udział nasi związkowcy.

Służba ta powstała jeszcze za życia ks. Jerzego, w końcu 1982 r., gdy wrzucono cegłę z materiałem wybuchowym do mieszkania i zagrożone było jego życie. Zawiązała się wtedy grupa osób pełniących całonocne dyżury przy plebanii Księdza i na terenie przykościelnym. Na dobre jednak zaczęła działać po jego śmierci. – Jest to nieustanne czuwanie, aby żyło dzieło, sprawa, idea, Prawda, czyli te wartości, za które oddał swoje młode życie ks. Jerzy Popiełuszko – tak w artykule Mileny Kundziuk dla tygodnika Niedziela  uzasadniał to Jan Marczak, szef Służby. Zwraca uwagę na oddanie, wytrwałość i bezinteresowność tych, którzy przybywają z różnych zakątków Polski, by czuwać przy grobie Kapłana Męczennika.
Za miesiąc przypada rocznica porwania błogosławionego księdza Jerzego przez funkcjonariuszy SB 19 października 1984r.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy