Banner

Człowiek celem pracy!

To była szczególna msza św., bo odbyła  się nie tylko w intencji ludzi pracy z powodu odwołania pielgrzymki do Henrykowa, ale liturgia sprawowana była w przeddzień 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

Do wrocławskiej katedry przybyli związkowcy z „Solidarności” na czele z przewodniczącym Kazimierzem Kimso, ze względu na pandemię, jedynie z kilkoma sztandarami.

W wygłoszonej homilii abp Józef Kupny wielokrotnie nawiązywał do dorobku naszego papieża, przypominając wiele jego ważnych słów, z tym najważniejszym przesłaniem „Niech zstąpi Duch Twój i zmieni oblicze Tej Ziemi”. To zdanie było prorocze, mówił abp Kupny, bo wkrótce Polacy rozpoczęli pokojową drogę do wolności.

Metropolita Wrocławski podziękował związkowcom, za to że w  swoim działaniu mają odwagę zawsze upominać się o bezpieczeństwo i prawa pracownicze, nie pozwalając odhumanizować pracy. Dziękował też dolnośląskiej „Solidarności”, że od  lat działa w oparciu o zasady dialogu społecznego.

Papież, o czym przypomniał arcybiskup, zawsze bronił najsłabszych i bezbronnych, bronił też zawsze życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlatego Jego słowa są nadal aktualną przestrogą.

Abp Józef Kupny zaapelował o powszechną solidarność z wszystkim, którzy teraz walczą z pandemią, prosił o wsparcie dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.

Niech 100-rocznica urodzin Jana Pawła będzie źródłem nadziei i zaufania Miłosierdzia Bożego – podkreślił na koniec abp Kupny.

Przewodniczący Kazimierz Kimso podziękował za przewodniczenie eucharystii arcybiskupowi Józefowi Kupnemu, wszystkim obecnym księżom i przybyłym na mszę św. związkowcom.

jw
Przedstawiamy retransmisję Mszy zrealizowaną przez Wrocławskiego Gościa Niedzielnego.
 

 

Foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy