Banner

Bilet

20 września 2016 r. Premier Beata Szydło powołała Andrzeja Bittela na stanowisko wiceministra infrastruktury i budownictwa odpowiedzialnego za kolej.

Wręczając nominację minister Andrzej Adamczyk powiedział: – Andrzej Bittel zna procesy inwestycyjne w dziedzinie infrastruktury. Jestem przekonany, że przy jego współudziale uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania. Inwestycje kolejowe, strategia rozwoju kolei, „Wspólny bilet” to jedne z najważniejszych wyzwań, które są dla nas priorytetem i stoją przed nowym wiceministrem.

Pomyślałem sobie wówczas o priorytecie „Wspólny bilet”, jako że dość sporo miejsca poświęciliśmy na naszych łamach temu problemowi. Zerknąłem więc do naszego archiwum i… Sami, drodzy Czytelnicy, oceńcie… (podkreślenia moje).

24 (398)  –  26 listopada 2004 r. – „Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce – analiza aktualnego stanu i propozycje działań optymalizujących (w aspekcie ruchu regionalnego)”, przygotowany przez Stowarzyszenie „Semafor”. (…)

Utworzenie „Regionalnego Związku Komunikacyjnego” spółka z o.o. (…)

Proponowane zadania RZK (organ realizujący politykę samorządu w zakresie transportu regionalnego w województwie): (…)

koordynacja rozkładów jazdy,

koordynacja polityki taryfowej przewoźników (np. WSPÓLNY BILET) i wprowadzanie instrumentów zachęcających przewoźników do takich rozwiązań (…).

07 (459)  –  30 marca 2007 r. – „Zbiorowy transport publiczny powinien być jednoznacznie unormowany w przepisach prawa”, rozmowa z  Mirosławem Chaberkiem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu:

(…) Opracowana przez Ministerstwo Transportu „Strategia dla transportu kolejowego do roku 2009” zakłada utworzenie przewoźników z udziałem „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. i samorządów województw, którzy stworzą jednolity system taryfowy, WSPÓLNY BILET, zapewnią pełną koordynację rozkładów jazdy pociągów – w tym skomunikowania pociągów na stacjach przesiadkowych i stacjach na styku obszarów działania dwóch kompanii.

20 (576) –  30 września 2011 r. – „Kolejowy szczyt”.

(…) Spotkanie strony rządowej, przedstawicieli samorządów wojewódzkich, pracodawców kolejowych i związków zawodowych w ramach tzw. „Szczytu kolejowego”, odbyło się w siedzibie spółki „CS Szkolenie i Doradztwo” w dniu 14 września 2011 r. Henryk Sikora – członek Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa: – Spotkaniu przewodniczył Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. Według agendy ustalonej przez współprzewodniczących Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, która obejmowała zagadnienia dotyczące: dostępu do infrastruktury kolejowej (stawki za dostęp, rozkład jazdy); kolei pasażerskich (WSPÓLNY BILET, informacja, rola organizatorów przewozów i regulatora rynku w świetle ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w kształtowaniu rozkładów jazdy); przyszłość spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.; inwestycje infrastrukturalne; inwestycje taborowe; dworce kolejowe.

22 (682) –  30 października 2015 r. – „Kongres Rozwoju Transportu”.

Kongres Rozwoju Transportu, który odbył się w Łodzi w dniu 9 października, zapowiadał się od początku, jako przedsięwzięcie imponujące zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. (…)

W swoim wystąpieniu Mirosław Lisowski wyraził nadzieję, że po rządach PO i PSL, po ośmiu latach niszczenia i dewastowania zasobów infrastrukturalnych polskich kolei, nastanie czas rewitalizacji i przywracania świetności polskiej kolei. I będzie to kolej przyjazna ludziom. Pociągi będą dla pasażerów, a nie odwrotnie. – W naszym kraju wreszcie powinien zostać, zdaniem Lisowskiego, skutecznie wprowadzony tzw. WSPÓLNY BILET dla wszystkich przewoźników. To skandal, że dziś pasażer musi lawirować między przewoźnikami i z lękiem, i niepewnością wsiada do pociągu, bo nie wie, czy korzysta z właściwego przewoźnika.

A zatem, z lekka licząc, już ponad 10 lat problem pod nazwą: „wspólny bilet” pojawia się tu i ówdzie. Oczywiście w cudzysłowie ów „bilet”, no bo go nie ma.

Teraz zmierzy się z nim minister Bittel. Powodzenia…

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy