Banner

Bez związku zawodowego nie ma dialogu

Dialog społeczny w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy to główny temat konferencji zorganizowanej przez Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”, Komisję Krajową i Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu.
Konferencję otworzył Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”, oprócz niego głos zabrali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy(Barbara Serafinowska), Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Łukasz Kapica). O społecznej odpowiedzialności biznesu mówiła reprezentująca firmę Sitech Wioletta Cichla.
O nowych formach pracy, potrzebie prowadzenia dialogu z udziałem związków zawodowych mówili podczas dyskusji panelowej moderowanej przez Radosława Mechlińskiego, Barbara Serafinowska, Marek Woron (Businnes Center Club), Tomasz Wójcik (członek prezydium ZR) oraz kierujący Wszechnicą Społecznej Inspekcji Pracy Paweł Chabiński. Podczas konferencji przewodniczący Zarządu Regionu przypomniał dane, z których wynika, że w zakładach gdzie istnieją związki zawodowe wypadków przy pracy jest znacznie mniej.Właśnie zbliżający się 28 kwietnia Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych był powodem zorganizowania dorocznej konferencji w ośrodku szkoleniowym Okręgowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy