Banner

Bez tablicy

6 lat temu „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej uroczyście odsłaniała wspólnie z rektorem Tadeuszem Więckowskim tablicę z nazwą „Skwer Obrońców Solidarności”. W tym roku została ona zdemontowana i do dziś nie powróciła na swoje miejsce, czyli na ścianę budynku C3.
Oznacza to, że w tym roku. nie tylko nie będzie tradycyjnego koncertu w Auli poświęconego pamięci Ofiar Stanu Wojennego, ale również nie będzie pamiątkowej tablicy. Fundator tablicy – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej nie otrzymała w tej sprawie żadnych wyjaśnień od rektora uczelni.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy