Banner

Apel Piotra Dudy do członków Związku

Drodzy Członkowie NSZZ „Solidarność”

Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką niemieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede   wszystkim   bezpieczeństwa   zdrowotnego,   ale   też   bezpieczeństwa   ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie   partykularnych   interesów.   Tak   jak   odpowiedzialnie   zachowuje   się   społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich. Zaprezentowany  przez   rząd   pakiet   wsparcia   nazywany  „tarczą   antykryzysową”,   jest   odważną odpowiedzią na sytuację w jakiej się wszyscy – przedsiębiorcy i pracownicy – znaleźliśmy. Ważne, że   wraz   z   rozwojem   sytuacji,   zgodnie   z   zapewnieniem   pana   Premiera,   będzie   podlegał   dalszym modyfikacjom. Teraz czekamy na szczegółowe zapisy prawne. Ze strony „Solidarności” deklaruję, że   szybko   przeprowadzimy   stosowne   konsultacje.   O   to   samo   apeluję   do   pozostałych   partnerów społecznych oraz Sejmu i Senatu. W   rzeczywistości   z   jaką   mamy   do   czynienia   musimy   też   pamiętać   o   tych,   którzy   nie   mogą pozostać   w   domu.   O   całej   rzeszy   pracowników   służby   ochrony   zdrowia,   służb   ratowniczych, funkcjonariuszy   wszystkich   służb   dbających   o   nasze   bezpieczeństwo   i   państwa,   pracowników handlu, usług, firm i instytucji bez których społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować .Choć w tej sytuacji słowo „normalnie” brzmi niewłaściwie. Dlatego apeluję o przestrzeganie prawa, procedur i zabezpieczeń, tak aby robiąc zakupy, kupując leki, wzywając pomocy, nie narażać tych osób na niebezpieczeństwo zakażenia. Zwracam się też do organizacji zakładowych, międzyzakładowych, sekcji krajowych, oddziałów miejskich, a także zarządów regionów i sekretariatów branżowych o ścisłe monitorowanie sytuacji w zakładach pracy. Otrzymujemy wiele informacji o łamaniu zasad BHP, próbach wykorzystywania przez niektórych pracodawców  – na szczęście nielicznych – obecnej sytuacji do nadużyć  wobec swoich pracowników. W takich sytuacjach nasi członkowie muszą mieć wsparcie w swoim związku zawodowym. Jeszcze   raz   w   imieniu   Niezależnego   Samorządnego   Związku   Zawodowego   „Solidarność” apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. O powściąganie emocji i zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.

Z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia

Przewodniczący NSZZ „Solidarność”

Piotr Duda

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy