Banner

Andrzej Kozłowski nagrodzony

Wśród laureatów konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy dla najaktywniejszych społecznych inspektów pracy znalazł się Andrzej Kozłowski – zakładowy społeczny inspektor pracy w oławskim Essity Operations Poland Sp. z o.o. Jego działania w zakresie poprawy warunków pracy znalazły uznanie kapituły, która oceniała zgłaszane kandydatury.
Do etapu krajowego dostało się 16 społecznych inspektorów pracy, z których wyłoniono trzech najlepszych (w tym m.in. Andrzeja Kozłowskiego).
Pamiątkową statuetkę z rąk Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka odebrał 26 listopada podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie. W imieniu wszystkich wyróżnionych Andrzej Kozłowski podziękował za uznanie ciężkiej, społecznej pracy oraz zauważył, że było to możliwe jedynie dzięki wsparciu członków organizacji związkowej. Wyraził uznanie, że w tak szczególnym miejscu instytucja społecznej inspekcji pracy jest promowana i doceniania.
Wyróżnionemu działaczowi dolnośląskiej „Solidarności” pogratulował m.in. Piotr Duda  – przewodniczący Komisji Krajowej.
Podczas uroczystości nagrody odebrali również laureaci Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy